Artykuły

Zasiłek rodzinny w Holandii (kinderbijslag)

Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo częściowo rekompensuje koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od narodzin do lat 18.

Wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu.

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także:
– dzieci adoptowanych;
– dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
– pasierbów lub
– innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat.
Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku z tym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku.

SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.
Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.

Jak złożyć wniosek?
Sposób składania wniosku o zasiłek rodzinny zależy od Twojej sytuacji.

A) Mieszkasz w Holandii i twoje dziecko urodziło się w Holandii.

W ciągu 2 do 4 tygodni od zgłoszenia w urzędzie gminy narodzin dziecka otrzymasz wiadomość od SVB. Wówczas możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny na stronie Moje SVB (Mijn SVB). Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD i wypełnij bezpośrednio wniosek na stronie SVB
Jeżeli w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia narodzin dziecka nadal nie otrzymałeś pisma z SVB, skontaktuj się z nimi.
Przy narodzinach drugiego lub kolejnego dziecka nie musisz podejmować żadnych kroków. SVB automatycznie naliczy kwotę należnego ci zasiłku rodzinnego.


Zgłoś dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego

Nie zapomnij, że w ciągu 4 miesięcy od narodzin dziecka masz obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego. W przeciwnym wypadku ubezpieczalnia może odmówić pokrycia kosztów opieki medycznej.

B). Nie pobierasz zasiłku rodzinnego i dotyczy Cię jedna z wymienionych sytuacji:


1. w twoim domu zamieszkało dziecko,
2. dziecko mieszka u ciebie, ale osoba, która wystąpiła o zasiłek rodzinny wyprowadziła się,
3. zaadoptowałeś dziecko,
4. zostałeś dla dziecka rodziną zastępczą,
5. w twoim domu zamieszkało dziecko Twojego partnera,
Również w powyższych przypadkach możesz złożyć wniosek o zasiłek rodzinny za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli pobierasz już zasiłek rodzinny, a zaadoptowałeś dziecko lub stałeś się opiekunem bądź rodziną zastępczą, zgłoś ten fakt przy pomocy DigiD jako zmianę twojej sytuacji rodzinnej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończy 6 lat przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny jest corocznie indeksowany.

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

W niektórych sytuacjach koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka u rodziców ze względu na to, że jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci urodzonych przed 1995

Jeżeli dziecko urodziło się przed 1 stycznia 1995, to SVB, rozpatrując prawo do zasiłku, bierze pod uwagę liczbę wszystkich dzieci, na które świadczenie jest wypłacane. Kwota zasiłku rodzinnego przysługująca na dziecko urodzone przed 1995 jest tym wyższa, im więcej masz dzieci uprawnionych do świadczenia.

Wysokość dodatku na rok 2020:

  • Dla dzieci do i włącznie 5 lat otrzymasz 221,49 € na kwartał
  • Dla dzieci od 6 do i włącznie 11 lat otrzymasz 268,95 € na kwartał
  • Dla dzieci od 12 do i włącznie 17 lat otrzymasz 316,41 € na kwartał

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *